Als ondernemer twijfelt u - ongetwijfeld - wel eens:
  • aan de kwaliteit van uw managers.
  • hoe u een vacature op managementniveau moet invullen.
  • of de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en juist verdeeld.
  • welke organisatiestructuur de beste is voor de toekomst van uw bedrijf.
  • hoe opleiding en training zo effectief mogelijk kan worden gebruikt.
Roel Schulting, voorheen werkzaam op directieniveau binnen diverse (internationale) organisaties en sinds 2002 gevestigd als bestuursadviseur, is specialist in het vinden van de juiste antwoorden op deze vragen.
home
diensten
netwerk
opdrachtgevers
contact
terug naar homepage van Schulting Advies

Profiel

Schulting Advies is een netwerkorganisatie welke zich onderscheidt doordat alle adviseurs tussen 10 en 25 jaar ervaring hebben als specialist en manager met personeelsverantwoordelijkheid en resultaatverplichting in commerciële ondernemingen.

Allen hebben vanuit een businessdrive gekozen voor ondernemerschap door van hun specialisme hun beroep te maken.

Bij hen staat niet het advies centraal, maar de invoering en begeleiding van de oplossing. Daarbij is het realiseren van acceptatie en motivatie door betrokkenen voor de gekozen oplossingsrichting van wezenlijk belang.

Dit kan gaan om een specifieke human resources vraag, een individuele positie of een organisatorische situatie.

Lees verder...